Jordi Jara Operant

Operar i Operar

Aeroclub Sense categoria

Operar en un quiròfan i operar en una cabina d’avió. Cirurgia i CPL, ATPL, PPL… poden tenir alguna relació? A priori sembla que no tècnicament, però sí conceptualment.

Plantejo això, per la sensació de ‘dejà-vu’ que, com a profesional de la cirurgia vaig experimentar en aprendre a operar una aeronau: Tot gira al voltant del concepte d’HPL (Human Performance and Limitations), o Factor Humà, assignatura obligada en Aeronàutica, i concepte implícit en Medicina i Cirurgia. Tant en termes d’aprenentatge i comportament, com de procedir en ambdós entorns: L’aplicació dels conceptes MCC (Multi Crew Cooperation) i CRM (Crew Resources Management) per tal d’assolir l’excelència en l’execució de les tasques inherents per a l’èxit dels respectius objectius.

Dit d’altra manera, l’aplicació a la práctica dels models de comportament com el SRK de Rasmussem (Skill Rule Knowledge) i grupal com el de Pearson (People / Goal oriented) que condicionaran sempre en alguna mesura, com afrontarem una tasca determinada (esperada o no ) i com influirà el propi comportament, condicionant un comportament colectiu, que serà beneficiós (sinèrgic) o no beneficiós (no sinèrgic).

La Importància de la Consciència Situacional

Actitud que suposarà repercussió en els resultats que tindran les nostres decisions segons la nostra Consciència Situacional (Situational Awareness) en espai-temps real i en anticipació als possibles esdeveniments. Diferents models aplicats per diferentes companyies aeronàutiques expliquen la seqüència de presa de decisions: DODAR, DECIDE o el model d’Anderson: Activation-Observation-Identificaton-Interpretation-Evaluation-Goal Selection-Procedure Aplication-Execution-Feedback.

Tot el procediment acadèmic-bibliogràfic (Teoria) no el podem obviar, però és al procediment d’aprenentatge experiencial (Pràctica) on trobem les primeres similituds.

El Model Rasmussen aplicat a l’Aviació i a la Cirurgia

El Cirurgia Principal sempre a l’Esquerra de la taula quirúrgica i el Cirurgià en formació, a la dreta. Tal i com passa a la cockpit, El Comanadant a l’esquerra i el Primer Oficial a la dreta: Les habilitats de l’experimentat no són fàcils de transmetre. l’Skill Based Behaviour de Rasmussen es basa en l’adquisició de l’habilitat amb la pràctica continuada, fins a establir un ‘motor programme’ a la nostra memòria a llarg termini, a la que recorrerem de forma automàtica, un cop assolit un determinat nivell d’habilitat. En el Rule Based Behaviour (seguint el model de Rasmussen) aprendrem quin procediment preestablert (habitualment escrit) utilitzar segons la variant a la normalitat amb la que ens hem d’enfrontar en cas que es presenti. Així existeixen les ‘checklists’ i els ‘Procedure Manuals’ que com sempre s’ha dit -estan escrits amb sang, no amb tinta- com a llegat de qui, desgraciadament va resoldre -o no- determinada inesperada situació a costa de la integritat física o fins i tot la vida. Pròpia o aliena.

La presa continua de decisions per no perdre en cap moment la Consciència Situacional requereix de l’atenció continuada o vigilància, permetent l’anticipació i resolució de qualsevol input d’alarma. L’habilitat i/o les regles proporcionen les eines perquè tot vagi com s’havia planejat i previst. Tant en el Briefing com a la Sessió Quirúrgica, previs en cada cas.

En un nivell pararel, però superior d’aprenentatge apareix l’ús del raonament. Quan l’habilitat o la regla no donen la solució, és el raonament o el procés cognitiu (Knowledge based behaviour de Rasmussen) qui ocupa el ‘summit’ de la piràmide de presa de decisions. Això s’apren amb el temps i amb un bon i implicat mestratge. A més d’un bon i implicat desig d’aprenentatge. L’elecció d’un Centre Formatiu (Facultat- Escola de vol, en cada cas) que s’impliqui plenament en la formació de l’alumne és un pilar fonamental.

Les grans millores en la tecnologia han suposat un gran pas en l’ajuda per a la disminució de la participació del factor humà en la cadena d’errors. Però també ha suposat una necessitat en l’augment de consciència de la monitorització de l’automatisme, ja sigui en els displays de control quirùrgic o a la ‘glass cockpit’. Tal i com va dir el Dr. Moynihan als anys 30: Hem fet la cirurgia segura pel pacient. Ara fem al pacient segur per la Cirurgia. De la mateixa manera, la Industria Tecnològica cada cop ha fet més segures les aeronaus per a les persones, fem nosaltres més segures les persones per les aeronaus.

El pas al comandament

Tot es resumeix en que un dia ets cridat a ocupar la posició de l’Esquerra (de la taula quirúrgica o de la cabina de l’avió). Si estar a la dreta ja és una satisfacció difícilment explicable, quan es tracta de la teva passió, ubicar-te a la dreta és indescriptible.

Aquesta és la sensació de dèja-vu que vaig sentir quan vaig seure a l’Esquerra de la cabina per primer cop, com després de molts anys d’estar a la dreta de la taula quirúrgica i ser cridat a ocupar l’Esquerra ,moment màgic en el temps, congelat en el record, fent companyia amb el també màgic record del dia en que vaig començar a la dreta, a quiròfan. Sensacions viscudes quan parlem des de l’àmbit passional i no tan sols material. Perquè hi ha feines i fites inassolibles si no s’emprenen sota l’impuls mantingut de la passió.

És quan prens consciència de la responsabilitat adquirida en la presa de decisions, en l’atenció a no perdre la Consciència Situacional en cap moment, a crear les condicions necessàries per generar la sinèrgia en el treball en equip per tal de repartir la càrrega de treball i fer que la suma de la feina i passió de tot l’equip superi la mera suma matemàtica. Tot per a assolir l’objectiu. Objectiu que no es altre, en el fons, que ser garant de la seguretat en cada pas, en cada decisió, en cada vida a bord; o a taula. Crear. Crear aquesta garantia. Aquest és l’objectiu.

Objectiu, que assolit sota sota les premises esmentades, no és ni més ni menys que un art. Perquè l’art és quan les mans, el cor i el cervell treballen junts. I assolir l’art d’operar o operar és de les poques coses a la vida que poden generar un nivell d’autoestima i autorealització difícilment superables.

Jordi Jara Llussà
LLicenciat en Medicina i Cirurgia. Facultad de Medicina de Reus. Universitat de Barcelona.
Pilot. Mediterranean Flight School. Aeroclub de Reus.